Phonixtagmaterialer giver dig mulighed for et grønt tag på huset

Grundet de ændrede klimaforhold der er i dag er man begyndt at lave grønne tage, der skal afhjælpe kloak systemerne, når der kommer store mængder vand. Grønne tage er kun en mulighed hvis du har et hus med fladt tag eller en lav hældning og så bliver taget beplantet med græs eller stenurts planter. Disse planter vil så optage en del af det regnvand der kommer, faktisk op til halvtreds procent af den mængde der kommer ned i form af regn eller anden nedbør. Med materialer fra phonixtagmaterialer, kan man lave underlaget for det grønne tag, da det ofte ses lagt oven på et tag af tagpap. Andre fordele ved et grønt tag end dræn effekten er, at det er et miljøvenligt materiale og kræver ingen energi at producere og er derved CO2 neutralt. Samtidig beskytter vegetationsmåtterne det underliggende tagmateriale mod sol, temperatur forskelle med mere. Endnu en fordel er, at bor du inde i en større by og ikke har adgang til en have, kan du lave en kombineret tagterrasse og have i et, ved at få et grønt tag på toppen af dit hus. Så med materialer fra phonixtagmaterialer kan du få et miljøvenligt tag, der giver dit tap en længere holdbarhed og samtidig afhjælper de markante kloak problemer der opstår, når der kommer et skybrud. Og samtidig isolerer det grønne tag både for støj og kulde udefra. Men husk at undersøge om det er tilladt ifølge lokal planen og servitutterne for det område hvor du bor, da det ikke er tilladt alle steder at montere et grønt tag.