Forretningsengelsk - Er et must i mange virksomheder

I de fleste virksomheder, har man i dag udenlandske kunder. Og der er ingen tvivl om at de fleste forhandlinger foregår på engelsk- Vel og mærke forretningsengelsk. Det at man bruger ord og termer, der dækker de rigtige ting, gør at man undgår misforståelser og fejl og det er selvfølgelig en fordel. Det at begge forhandlere i en given forhandling så at sige taler samme sprog uanset nationalitet, giver også et godt grundlag for en reel og givende forhandling. Derfor er det vigtigt at man sørger for at de medarbejdere der arbejder med udenlandske kunder eller står for indkøb har et godt kendskab til engelsk på forhandler niveau.