Batteri er betegnelsen for flere ting

Det elektriske batteri er en av flere former for «batterier» man finner når man for eksempel søker på ordet inne på Wikipedia. Når man søker der inne får man for eksempel frem artilleribatteri og trommesett. Artilleribatteri er en militær troppe enhet, på linje med et kompani og en eskadron, og består av to eller tre tropper og et hovedkvarter. Trommesettet består av en skarptromme, en basstromme, cymbaler og tammer. Batteri i den forstand kan vanligvis betjenes av en person. Batterier i elektrisk forstand finnes i mange varianter, fra engangs batterier til de som kan oppladdes igjen og igjen. De finnes i alt fra forbruker elektronikk til verktøy, til biler og busser. I disse sammenhengene er levetiden et vesentlig spørsmål. Ta for eksempel PC’er, smart telefoner og nettbrett. Her er batterilevetiden blitt forbedret markant de seneste 3 til fire år. Et andet sted hvor levetiden er helt avgjørende og hvor utviklingen er gått veldig raskt, er i forhold til El-bilen. El-bilens popularitet i Norge er drevet frem av politiske tiltak, men den endelige suksessen kommer høyst sannsynlig til å bero på om batterienes levetid og dermed bilenes rekkevidde blir bra nok.